Parodontologie

Parodontologie is een specialisatie binnen de tandheelkunde die zich richt op het onderzoek en behandeling van het parodontium. Het parodontium is het steunweefsel van de tanden en bestaat uit het tandvlees, het kaakbot en de vezels die de tandwortels in het kaakbot vasthouden.

Wanneer het parodontium door ontsteking wordt aangetast, spreken we van parodontitis. Parodontitis kan een van de oorzaken zijn van slechte ademgeur (halitosis).

Bloedend tandvlees, een slechte mondgeur en loszittende tanden zijn tekenen van tandvleesontsteking (gingivitis) en ontsteking van de steunweefsels rondom de tanden (parodontitis). Het is belangrijk om gingivitis en parodontitis in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en te behandelen.  Hiervoor maken we een status op van uw tandvlees (parodontaal onderzoek).

De initiële parodontale behandeling bestaat uit het grondig reinigen van de tanden en worteloppervlakken door de tandarts. Hierbij wordt ook veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de mondhygiëne.

Na drie maanden wordt de parodontale situatie opnieuw geëvalueerd en in sommige situaties is verdere behandeling noodzakelijk. Regelmatige controles en zo nodig bijsturen zijn cruciaal voor het stabiel houden van de parodontale gezondheid.

Parodontale chirurgie (flapoperatie) is soms noodzakelijk als aanvulling op de initiële parodontale behandeling. Tijdens de flapoperatie wordt na verdoving het tandvlees losgemaakt van de tandwortels en het bot. Nu kan eventueel resterende plaque en tandsteen worden verwijderd, alsook het ontstekingsweefsel. Tot slot kan het bot en tandvlees worden gecorrigeerd en gehecht voor een optimale genezing.

Esthetische tandvleescorrecties omvatten het bedekken van recessies (wegzakken van het tandvlees), het corrigeren van de vorm van het tandvlees en klinische kroonverlengingen als voorbereiding op kroon- en brugwerk.

Menu
Call Now Button